V současné době pracujeme na novém webu. Informace jsou zde proto zastaralé.

Pohyb s dětmi pro jejich zdraví a pro zábavu Vás, rodičů!
Všem dětem, které si rády hrají a chtějí se učit něco nevého!
Všem rodičům, kteří si přejí, aby si jejich děti oblíbily pohyb a mohly se tak dále zdravě rozvíjet.

Přihláška

Přihlášku Vám zašlema emailem. Vytiskněte si jí prosím a vyplněnou předejte instruktorce či na informativní besedě.

© 2012 Vasrmánek